Bli din bästa version

21. Lämna Din Bekvämlighetszon

October 3, 2017

Det är när man lämnar sin bekvämlighetszon som man växer. Vill du fortsätta att vara ditt gamla jag eller utvecklas?